Henkilöstö

Professori
Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos
Turun yliopisto
Professori
Lääketieteellinen tiedekunta, Hammaslääketieteen laitos
Turun yliopisto
Työelämäprofessori
InFLAMES-lippulaiva
Turun yliopisto
Erikoistutkija
Turun yliopistollinen keskussairaala
Turun yliopisto
Professori
University College London, UCL Syöpäinstituutti
Vieraileva professori
Tutkimusjohtaja
Turun biotiedekeskus
Turun yliopisto
Akatemiatutkija
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Åbo Akademi