InFLAMES-tohtorimoduuli

InFLAMES-lippulaiva on sitoutunut edistämään immunologista tutkimusta ja lisäämään alan asiantuntijuutta. Tästä syystä lippulaiva tarjoaa myös koulutus- ja opintomahdollisuuksia lippulaivan jäsenille, yhteistyökumppaneille ja muille kiinnostuneille.

Valtaosa koulutuksesta järjestetään osana InFLAMES -tohtorimoduulia.

InFLAMES-tohtorimoduuli

InFLAMES-tohtorimoduuli on koulutuskokonaisuus, joka on rakennettu immunologian sekä immunologiaan pohjaavan lääkekehityksen ja diagnostiikan väitöskirjatutkijoille, joiden ohjaajat ovat mukana InFLAMES-lippulaivassa. Moduulin kurssit on suunniteltu soveltuviksi väitöskirjatutkijoiden ja vastaavan koulutustason osallistujille, mutta ne ovat pääsääntöisesti avoimia myös muille.

InFLAMES-tohtorimoduuli tarjoaa korkeakoulutason koulutusta immunologiasta ja siihen liittyvistä aiheista, tavoitteenaan valmistaa osallistujia monipuolisesti sekä akateemisille että yritysmaailman urapoluille. Moduuli koostuu useista vaihtelevan laajuisista osamoduuleista, joiden sisältöön kuuluu esimerkiksi luentokursseja, seminaareja, menetelmäkoulutusta, viestintäkoulutusta, uraohjausta ja lippulaivan työelämäprofessorien pitämää koulutusta. 

Alempana tällä sivulla on yhteenveto InFLAMES-tohtorimoduulin kursseista. Lisätietoja moduulista yleensä, mukaanlukien haku- ja liittymisohjeet, löytyy sivulta: InFLAMES-tohtorimoduuli. Lisätietoja moduulin sisällöstä tai InFLAMESin järjestämästä koulutuksesta ylipäänsä saa lippulaivan tutkimuskoordinaattori Sampo Koivuselta. (sampo.koivunen[at]utu.fi).

InFLAMES-tohtorimoduulin järjestämät kurssit:

 • Research Method Studies
 • IFDM2004-3001 InFLAMES Flow Cytometry Theory, Online Course
 • IFDM2002-3001 InFLAMES Flow Cytometry Practical Training study guide
 • Immunohistology in Research
 • Imaging Immunology
 • General Education
 • IFDM1003-3001 InFLAMES Professional Development (info) (study guide)
 • IFDM1002-3001 Business, Innovation & Market Access – Pharma Market and Value of Medicines (info), (study guide)
 • IFDM1001-3001 Presentation and Communication Skills – Essential Tools and Tips (info) (study guide)
 • Education on Scientific Publishing
 • Annual Study Events
 • Annual start-of-the-year Seminar
 • Annual InFLAMES Doctoral Module Summer event
 • Seminar series
 • Monthly InFLAMES Flagship Seminars
 • Inside Industry InFLAMES Seminars
 • Immunology Seminar Series
 • Prospects of Infections and Immunity
 • Frontiers of Science seminars
 • Seminar Series of Infections and Immunity
 • Journal Club
 • Journal club hosted by InFLAMES visiting professors and others

InFLAMES-tohtorimoduulin vastuuhenkilöt:

InFLAMES tohtorimoduulin johtaja, Dosentti
Lääketieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto
Tutkimuskoordinaattori
InFLAMES lippulaiva
Turun yliopisto