Ohjausryhmä

InFLAMES-lippulaivalla on Turun yliopiston vararehtori Mika Hannulan nimittämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä on nimitetty määräajaksi 31.12.2024 saakka. Ohjausryhmä tukee ja ohjaa lippulaivan hallintoa lippulaivan  tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa. Se muodostuu isäntäorganisaatioiden (Turun yliopisto ja Åbo Akademi) ja yhteistyökumppaneiden (Turun yliopistollinen keskussairaala ja Turun kaupunki) edustajista sekä teollisuuden ja potilasjärjestöjen edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin.

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Toimitusjohtaja
Lääketeollisuus ry
Dosentti, Tampere University
Emeritus, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri
Rehtori
Turun yliopisto
Elinvoimajohtaja
Turun kaupunki
Vararehtori
Åbo Akademi
Rehtori
Åbo Akademi
Sairaalapalvelujohtaja
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Professori, vararehtori
Turun yliopisto
Liiton hallituksen puheenjohtaja
Suomen Diabetesliitto