Mikä InFLAMES on?

Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaiva kuuluu Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan. Toimimme yhteistyössä alueellisen ekosysteemin kanssa ja muodostamme osaamiskeskuksen, joka edistää lääketieteen kehitystä ja taloudellista toimeliaisuutta. Tavoitteemme on olla kansainvälisesti tunnettu immunologisen tutkimuksen yksikkö ja kehityskeskus, joka on houkutteleva yhteistyökumppani kotimaisille ja kansainvälisille alan eturivin tutkijoille ja yrityksille.     

Tehtävämme

Normaalisti toimiva immuunipuolustusjärjestelmä on terveydelle välttämätön. Järjestelmän yliaktiivisuus voi johtaa autoimmuunisairauksien, kuten niveltulehduksen, MS(multiple sclerosis)-taudin ja varhaisiän diabeteksen kehittymiseen. Liian heikko immuunipuolustusreaktio puolestaan nostaa syövän sekä vakavien bakteeri- ja virustulehdusten riskiä. 

Me InFLAMES-lippulaivassa pyrimme löytämään uusia lääkkeitä käyttäen alan edistyneimpiä menetelmiä ja teknologioita. Kehitämme uutta diagnostiikkaa tunnistaaksemme potilaat, jotka hyötyvät yksilöllistetyistä hoidoista. 

Innovatiivinen ekosysteemimme

InFLAMES-lippulaivan tutkimusalue on molempien isäntäorganisaatioiden, Turun yliopiston ja Åbo Akademin, ytimessä. Sen piiriin kuuluu yli 300 tutkijaa 

Turulla on pitkä historia immunologisen tutkimuksen suunnannäyttäjänä ja johtotähtenä viimeisten 50 vuoden ajalta. InFLAMES-lippulaiva muuntaa immunologisen tutkimuksen tulokset ja innovaatiot taloudellisiksi ja yhteiskunnallisiksi voimavaroiksi yhteistyössä biotekniikan ja lääketieteen yritysten kanssa.

Tavoitteemme

InFLAMES-lippulaiva pyrkii yhteistyössä tiedeyhteisön ja biotekniikan sekä lääketieteen yritysten kanssa edistämään seuravia tavoitteita:

  • Integroida immunologian ja muiden tutkimusalojen saavutuksia uusien diagnostisten ja terapeuttisten työkalujen sekä yksilöllistetyn lääketieteen menetelmien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi
  • Tuoda esiin uusia väyliä yliopistojen ja yritysten välisen yhteistyön lisäämiseksi ja edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta
  • Edistää yrittäjyyttä ja uusien keksintöjen markkinallistamista kaupallisiksi tuotteiksi