Henkilöstö

Professori, InFLAMES lippulaivan varajohtaja
Turun PET-keskus
Turun yliopisto
Professori
Turun kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto
Johtaja
Turun Biotiedekeskus
Professori, Turun yliopisto
Työelämäprofessori
InFLAMES-lippulaiva
Turun yliopisto
Professori
Teknillinen tiedekunta, Bioteknologian laitos
Turun yliopisto
Professori
Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos
Turun yliopisto
Professori
Karoliininen instituutti, Onkologian ja patologian laitos
Vieraileva professori
Apulaisprofessori
Turun PET-keskus
Turun yliopisto
Vanhempi erikoistutkija
Turun biotiedekeskus
Turun yliopisto