Henkilöstö

Professori
Biolääketieteen laitos
Turun yliopisto
Professori
Teknillinen tiedekunta, Bioteknologian laitos
Turun yliopisto
Dosentti, akatemiatutkija
Lääketieteellinen tiedekunta, MediCity
Turun yliopisto
Professori
Teknillinen tiedekunta, Bioteknologian laitos
Turun yliopisto
Professori
Läntinen syöpäkeskus
Turun yliopisto
Akateemikko
Turun yliopisto
InFLAMES lippulaivan johtaja
Dosentti
Teknillinen tiedekunta, Bioteknologian laitos
Turun yliopisto
Professori
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Åbo Akademi
Professori
Biolääketieteen laitos
Turun yliopisto