Johanna Ivaskan johtamasta yksiköstä uusi tutkimuksen huippuyksikkö

Suomen Akatemia on valinnut uudeksi tutkimuksen huippuyksiköksi professori Johanna Ivaskan johtaman yksikön, joka tutkii solumekaniikkaa biologisten esteiden toiminnassa.

Professori ja InFLAMES-ryhmänjohtaja Johanna Ivaska johtaa huippuyksikköä, jonka aihe on ”Solumekaniikka biologisten esteiden toiminnassa: Voimien ja signaalien integraatio molekyylitasolta kudostasolle”.

Huippuyksikköohjelmat ovat suomalaisen tutkimuksen menestystarinoita ja tutkimuksen huippuyksiköt kuuluvat oman tieteenalansa kansainväliseen kärkeen. Nyt tehdyt ohjelmavalinnat kattavat vuodet 2022–2029.  Suomen Akatemia valitsi huippuyksikköohjelmaan 11 yksikköä.

Ivaska menestyi myös Jane ja Aatos Erkon säätiön syksyn avustusten jaossa, jossa hänelle myönnettiin 990 00 euron avustus. Se myönnettiin uusien syövän leviämistä estävien lääkekehityskohteiden tutkimiseen.