Tietoa meistä

Tehtävämme

Normaalisti toimiva immuunipuolustusjärjestelmä on terveydelle välttämätön. Immuunipuolustusjärjestelmän yliaktiivisuus voi johtaa autoimmuunisairauksien, kuten niveltulehdus, MS-tauti ja varhaisiän diabetes, kehittymiseen. Liian heikot immuunipuolustusreaktiot puolestaan nostavat syövän sekä vakavien bakteeri- ja virustulehdusten riskiä.

Me InFLAMES-lippulaivassa pyrimme löytämään uusia lääkinnällisiä väyliä ja diagnostisia menetelmiä tekniikan terävintä kärkeä apuna käyttäen. Haluamme myös edistää yksilöllistetyn lääketieteen periaatteita tarjotaksemme potilaille parasta mahdolista apua henkilökohtaisesti räätälöityjen terapiahoitojen avulla.

Innovatiivinen ekosysteemimme

InFLAMES-ippulaivan tutkimusalue on molempien isäntäorganisaatioiden (Turun yliopisto ja Åbo Akademi) ytimessä. Sen piiriin kuuluu yli 300 tutkijaa.

Turulla on pitkä historia immunologisen tutkimuksen suunnannäyttäjänä ja johtotähtenä viimeisten 50 vuoden ajalta. InFLAMES-lippulaiva muuntaa immunologisen tutkimuksen tulokset ja innovaatiot taloudellisiksi ja yhteiskunnallisiksi voimavaroiksi yhteistyössä biotekniikan ja lääketieteen yritysten kanssa.

Tavoitteemme

InFLAMES-lippulaiva pyrkii yhteistyössä tiedeyhteisön ja biotekniikan sekä lääketieteen yritysten kanssa edistämään seuravia tavoitteita:

Johto

Sirpa Jalkanen, MD, PhD

JOHTAJA

Sirpa Jalkanen on MediCityn johtaja. Hänellä on laaja kokemus useiden tieteellisten yhteisäjen johtoasemassa toimimisesta. Hän on toiminut esimerkiksi Suomalaisen Tiedeakatemian, kahden huippuyksikön, Suomen Syöpäsäätiön ja muiden isojen järjestöjen johtotehtävissä ja ollut Suomen suurimman lääketieteellisen yrityksen johtoryhmän jäsenenä. Hänelle on myönnetty erityisosaamisalueiltaan immunologiasta ja lääkekehityksestä useita arvostettuja palkintoja, mukaan lukien EU:n naisinnovaattorin palkinto. Hän on myös kahden osakemarkkinalistatun biotekniikan yrityksen perustaja.

Juhani Knuuti, MD, PhD

VARAJOHTAJA

Juhani Knuuti on PET-keskuksen johtaja, jolla on myös laaja yritysverkosto. Hänellä on kokemusta Suomen Akatemian huippuyksikköohjelman johtajana ja lääketieteellisen neuvoston jäsenenä toimimisesta. Hän on laajalti tunnettu suomalainen vaikuttaja ja todistepohjaisen yhteiskunnallisen päätöksenteon puolestapuhuja. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat PET-kuvantaminen ja mielipidevaikuttaminen.

InFLAMES organisaationa

InFLAMES on Suomen Akatemian tutkimuslippulaiva, jonka johtajana toimii akateemikko Sirpa Jalkanen ja varajohtajana professori Juhani Knuuti. Yleisvastuu lippulaivan toiminnasta on johtajalla.

InFLAMES-lippulaivalla on oma johtoryhmä, joka vastaa lippulaivan toimintojen tapahtuvan InFLAMES-lippulaivalle linjattujen tavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenet ovat:

Akateemikko, Professori Sirpa Jalkanen Turun yliopisto, MediCity, Johtoryhmä

Professori Marko Salmi Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos 

Professori Juhani Knuuti Turun yliopisto, Turku PET-keskus 

Professori Riitta Lahesmaa Turun yliopisto, Turku Bioscience Centre  

Professori Laura Airas Turun yliopisto / Turun yliopistollinen keskussairaala

Professori Cecilia Sahlgren  Åbo Akademi

Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anne Marjamäki Turun yliopisto, Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti

Johtoryhmän esittämisvastuu on InFLAMES-lippulaivan Projektimanageri Kaisa Hakkilalla 

Ohjausryhmä

InFLAMES-lippulaivalla on Turun yliopiston vararehtori Mika Hannulan nimittämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä on nimitetty määräajaksi 31.12.2024 saakka. Ohjausryhmä tukee ja ohjaa lippulaivan hallintoa lippulaivan  tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa. Se muodostuu isäntäorganisaatioiden (Turun yliopisto ja Åbo Akademi) ja yhteistyökumppaneiden (Turun yliopistollinen keskussairaala ja Turun kaupunki) edustajista sekä teollisuuden ja potilasjärjestöjen edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin.

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Rehtori Jukka Kola, Turun yliopisto, Chair

Vararehtori Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto

Vararehtori Stefan Willför, Åbo Akademi

Johtaja Matti Bergendahl, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen, Turun kaupunki

Toimitusjohtaja Sanna LauslahtiLääketeollisuus ry

Pääsihteeri Sakari Karjalainen, Syöpäjärjestöt

Hallituksen johtaja Tommi Vasankari, Diabetesliitto