Koulutus

koulutus ja harjoittelumahdollisuudet

InFLAMES lippulaiva on sitoutunut edistämään immunologista tutkimusta ja uusien uraauurtajien koulutukseen alalle. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi lippulaiva tarjoaa koulutus- ja opintomahdollisuuksia tohtorikoulutettaville ja verrattavan koulutustason omaaville. Tällä sivulla on kerrottu lippulaivan tarjoamista koulutusmahdollisuuksista.

 
 

 

 

The InFLAMES Flagship is dedicated to advancing the understanding of immunology and cultivating the scientific minds of the field. Towards these goals the flagship organizes education and training opportunities targeted mainly towards doctoral candidates and students of comparable education level. On this page you can find up-to-date information regarding the education opportunities offered by the flagship.

InFLAMES TOHTORIMODUULI

InFLAMES-lippulaiva järjestää tohtorikoulutusta immunologian sekä immunologiaan pohjaavan lääkekehityksen ja diagnostiikan tohtorikoulutettaville, joiden ohjaajat ovat mukana InFLAMES-lippulaivassa. Lisätietoja lippulaivan tarjoamasta tohtorikoulutuksesta on luettavissa tohtorimoduulin Turun yliopiston nettisivulta:

 https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tutkimus/inflames/inflames-tohtorimoduuli

Vastuuhenkilö

Kati Elima

Dosentti

Yhteyshenkilö

Sampo Koivunen

Tutkimuskoordinaattori

sampo.koivunen(at)utu.fi