IMPACT

InFLAMES Impact mahdollistaa jo olemassaolevian ja uusien yhteysväylien löytämisen innovaatioverkostojen ja ekosysteemien välillä, johtaen merkittäviin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

PI:t

Ryhmänjohtajat - Impact

Anne Marjamäki

Dosentti

ROOLI: Impact johtaja, kaupallistaminen

Kati Elima

Dosentti

ROOLI: Immunologikoulutus

Hakanen​ Antti

Dosentti

ROOLI: Kliininen diagnostiikka

Mika Kortelainen

Professori

ROOLI: Terveystaloustiede, sovellettu mikrotaloustiede

Veikko Launis

Professori

ROOLI: Bioetiikka, tutkimuksen etiikka ja puolueettomuus, yhteiskuntafilosofia

Sahlgren Cecilia

Professori

ROOLI: Lääkekehitys

Knuuti​ Juhani

Professori

ROOLI: Johtaja, PET-kuvantaminen

Timo Veromaa

Directori

ROOLI: Yritysyhteistyö, biopankit